Jak powinni pracować nauczyciele podczas 3-­dniowych rekolekcji?

Jak powinni pracować nauczyciele podczas 3-­dniowych rekolekcji? Czy nauczyciele mają oni obowiązek prowadzenia dzieci do kościoła lub cerkwi w ramach godzin pracy? Dni rekolekcji dla nauczycieli nie są dniami wolnymi od pracy, a więc nauczyciele zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i […]

Read more