Nowe przepisy w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

W dniu 13 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Powodem nowelizacji jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 […]

Read more