Wakacyjne zadania dyrektora szkoły

Podsumowująca rada pedagogiczna z pewnością już za nami. Wakacje to jednak nie pora na odpoczynek dyrektora szkoły. Przed nim wiele zadań, które dyrektor musi wykonać, aby profesjonalnie przygotować nowy rok szkolny. Wybór podręcznika na nowy rok szkolny Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie […]

Read more

Wypełnianie świadectw szkolnych

Po ustaleniu uczniom ocen rocznych i wypełnieniu arkuszy ocen przystępujemy do wypełnienia świadectw. Zasady wypełniania i wydawania świadectw określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893; z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787). […]

Read more

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

W dniu 6 czerwca 2016 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 787). Celem tej nowelizacji jest: – dostosowanie treści rozporządzenia do regulacji zawartych w art. 44i, 44z oraz 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 […]

Read more