Wzrasta wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

W dniu 24 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 630).

Zgodnie z nim od dnia 1 stycznia 2017 r. wzrasta wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Przykładowo, minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela:
1) stażysty wynosi 2294 zł (wzrost o 29,00 zł);
2) kontraktowego wynosi – 2361 zł (wzrost o 30,00 zł);
3) mianowanego wynosi – 2681 zł (wzrost o 34,00 zł);
4) dyplomowanego wynosi – 3149 zł (wzrost o 40,00 zł).

One Response to Wzrasta wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Scroll to Top