Wzory druków świadectw dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwo promocyjne do klasy VII, a nie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 1083) dostosowuje opis przeznaczenia wzorów druków, obejmując nimi także uczniów klasy VI, którzy w roku szkolnym 2016/2017 otrzymają świadectwa promocyjne według wzorów nr 3a, 4a, 5, 6 i 6a.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2017 r.

Tekst rozporządzenia  pdf

Tags :

Comments are closed.

Scroll to Top