Zbliża się termin przygotowania i wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), dalej „ustawa – Prawo oświatowe”.
W przypadku: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych oraz branżowych szkół I stopnia ten ustawowy obowiązek winien zostać wykonany do 30 listopada 2017 r.

Co powinno być w statucie? Ustawa – Prawo oświatowe określa odpowiednio w art. 98, 108 i 112 zawartość statutu przedszkola, szkoły i placówki.
Należy pamiętać, aby w nowym statucie uwzględnić także zmiany dotyczące:

1) zakresu zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy,
2) organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
3) organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej,
4) organizacji wolontariatu w szkole.

Art. 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) wyraźnie określa trzy przypadki, w których rada szkoły lub w przypadku jej niepowołania rada pedagogiczna uchwala statut na podstawie ustawy – Prawo oświatowe.
Pierwsza grupa uchwala statut w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2017 r.:

1) przedszkola,
2) szkoły podstawowe,
3) szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
4) szkoły policealne,
5) branżowe szkoły I stopnia

i druga grupa w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2019 r. – to licea ogólnokształcące i technika.

We wszystkich tych przypadkach rada szkoły uchwala statut lub w przypadku jej niepowołania statut uchwala rada pedagogiczna, zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

One Response to Nowe statuty

  1. Nowe statuty beda nadawane we wszystkich tych przypadkach, gdy bedziemy mieli do czynienia z procesem przeksztalcenie szkoly lub placowki, a wiec przeksztalcenie: trzyletnich liceow ogolnoksztalcacych w czteroletnie licea ogolnoksztalcace; czteroletnich technikow w piecioletnie technika; publicznych placowek ksztalcenia praktycznego i publicznych osrodkow ksztalcenia i doskonalenia zawodowego w centra ksztalcenia zawodowego. W tym przypadku dotychczasowe statuty trzyletnich liceow ogolnoksztalcacych i dotychczasowych czteroletnich technikow zachowuja moc do dnia wejscia w zycie statutow szkol przeksztalconych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), nie dluzej jednak niz do dnia 30 listopada 2019 roku. Pamietac nalezy, ze zarowno statuty czteroletnich liceow ogolnoksztalcacych jak i statuty 5-letnich technikow, nadane na podstawie ustawy Prawo oswiatowe, w ktorych prowadzone sa klasy odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum i dotychczasowego czteroletniego technikum, musza zawierac postanowienia dotyczace tych klas.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to Top