W dniu 24 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela.

Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą przede wszystkim:
1) w zakresie oceny pracy nauczycieli m.in. dodatkowo ocena pracy nauczycieli będzie dokonywana cyklicznie – co 3 lata – niezależnie od tego, czy nauczyciele realizują staż lub chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze. Dyrektorzy szkół będą też mieli nowy obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych ustali regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.
2) w zakresie awansu zawodowego zmiany obejmą m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego a także zmiana składu komisji na stopień nauczyciela kontraktowego,
3) w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli m.in. zakłada obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli w na podstawie umowy o pracę,
4) w zakresie wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków socjalnych m.in. prawo do nowego dodatku za wyróżniającą pracę będą mieli tylko nauczyciele dyplomowani, a nauczyciele kontraktowi stracą zasiłek na zagospodarowanie,
5) w zakresie pensum nauczycieli – od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego, teraz kwestie te wynikają wprost z ustawy – Karta Nauczyciela,
6) w zakresie urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich w szkołach – 35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym – m.in. tak mają zmienić się zasady wypoczynku nauczycieli już od 1 stycznia 2018 r.
7) w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia – od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny ma przysługiwać już po 7 latach pracy na pół etatu, ale tylko w związku z chorobą zawodową lub na leczenie uzdrowiskowe.

Warto zapoznać się ze szczegółami w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pdf

One Response to Zmiany w Karcie Nauczyciela

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to Top