Konieczność uzupełnienia programu wychowawczo-profilaktycznego

Ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 214), w którym określono obowiązek uzupełnienia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki. W terminie do 25 lutego 2018 […]

Read more