Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Zakres merytoryczny opublikowanego rozporządzenia nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691).
Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do nowych regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).

W pozostałym zakresie nowe rozporządzenie powtarza dotychczasowy stan prawny.

Comments are closed.

Scroll to Top