Wzory druków świadectw dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwo promocyjne do klasy VII, a nie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych […]

Read more

Wypełnianie świadectw szkolnych

Po ustaleniu uczniom ocen rocznych i wypełnieniu arkuszy ocen przystępujemy do wypełnienia świadectw. Zasady wypełniania i wydawania świadectw określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893; z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787). […]

Read more

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

W dniu 6 czerwca 2016 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 787). Celem tej nowelizacji jest: – dostosowanie treści rozporządzenia do regulacji zawartych w art. 44i, 44z oraz 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 […]

Read more