Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

W dniu 15 października 2015 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 1629 ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Wprowadza ona zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku. Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje w […]

Read more