Jak powinni pracować nauczyciele podczas 3-­dniowych rekolekcji?