Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych