Wzrasta wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli