Zadania dyrektora związane z wykonywaniem kompetencji organów szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej