Zadania dyrektora w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego