Zmiany w sposobie funkcjonowania jednostek systemu oświaty