Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Marcin Miłkowski zamieszkały w Krakowie;

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: [email protected];

3. Twoje dane (e-mail, historia otwieralności wiadomości) będą przetwarzane wyłącznie na cele komunikacyjne i markertingowe, w celu przesyłania ci newslettera zawierającego informacje na temat oświaty, edukacji oraz zarządzania placówkami oświatowymi, powiadomienia o nowościach w naszej ofercie oraz reklamy podmiotów trzecich, z których utrzymywany jest nasz serwis;

4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w sposób elektroniczny. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę – klikając w link dezaktywacyjny (zawarty w każdym wysyłanym przez nas e-mailu) lub po prostu pisząc do nas wiadomość;

5. Twoje dane przetwarzamy za pomocą profesjonalnego systemu do wysyłki e-maili, więc siłą rzeczy tej firmie zostanie udostępniony Twój adres e-mail;

6. Oprócz powyższego, nie przekazujemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim;

7. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz zapisany do naszego newslettera oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających;

8. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe;

9. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu, świadczącego podobną usługę (newsletter);

19. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych;

11. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne jeśli chcesz otrzymywać newsletter (jak wiadomo, bez tego nie możemy wysłać Ci maili 😉

12. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytalności naszych wiadomości – w ten sposób staramy się lepiej dostosować treść newslettera do Twoich oczekiwań. Jeśli nie życzysz sobie takiego przetwarzania swoich danych, możesz zawsze wnieść sprzeciw, po prostu pisząc do nas wiadomość.