Kompetencje organów szkoły / przedszkola / placówki

  • rada rodziców

  • rada szkoły

  • samorząd uczniowski