Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli

Od 1 września 2016 r. zmienia się rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. Zmiana ta jednak nie przynosi podwyżek dla nauczycieli, lecz ma charakter czysto formalny. Wynagrodzenie to zostało ponownie utrzymane na dotychczasowym poziomie.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych […]

Read more

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, zmiany w procedurze odwoławczej od matur – to kluczowe zmiany, w podpisanej 6 lipca 2016 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany: 1) w roku szkolnym 2016/2017 zniesiony obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 […]

Read more