Nowe statuty

Zbliża się termin przygotowania i wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), dalej „ustawa – Prawo oświatowe”. W przypadku: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych oraz branżowych szkół I stopnia ten ustawowy obowiązek winien zostać wykonany do […]

Read more