Zmiany w ocenianiu nauczycieli

     W dniu 30 listopada 2018 r. opublikowana została ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245), która między innymi zmienia ustawę – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli.     W ustawie zmieniono art. 6a ust. […]

Read more