Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do nowych regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Read more