Konieczność uzupełnienia programu wychowawczo-profilaktycznego