Dodatkowe godziny na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej